ختم سوره فاتحه

یکی از ختم های معروف سوره فاتحه به شرح زیر است:  

تا سه روز به نیت حاجت هفت بار سوره حمد 100 بار توحید و هر یک از اسماء زیر را 100 بار خواند بهتر است در روزههای دوشنبه یا پنجشنبه یا جمعه بعد از نماز عصر انجام دهد و در صورت موفقیت و برآورده شدن حاجت قدری خرما یا شیرینی بگذاردو مشک و عنبر دود کند وحمد و سه توحید نثار روح استادان کند یا قاضی الحاجات- یا کافی المهمات- یا رافع الدرجات- یا دافع البلیات- یا مفتح الابواب- یا شافی الامراض- یا حلال المشکلات- یا مسبب الاسباب- یا مجیب الدعوات- یا الرحم الراحمین

دستورالعمل زیر را می توان برای موارد مختلفی از جمله شفای بیمار، طلب حاجت، بخت گشایی، طلب ثروت، طلب روزی، درمان بیماری و ... به کار برد.