کنترل زمان

معمولا بسیاری از افراد با کسری زمان روبرو هستند در حالی که کمبود زمان، ریشه در یک برنامه ریزی روزانه اشتباه دارد. برنامه ریزی مناسب دارای سه اصل مهم شامل الویت بندی،‌ شناخت کامل از کار و در نهایت انگیزه هر فرد است. افراد باید کاملا واقف در تعیین انجام کارهای خود باشند تا جایی که برای رفع کسری خود یک زمان خالی هم بگذارند. تنها دراین صورت برنامه خود را به صورت زنجیره‌ای به هم پیوسته انجام می‌دهند.  

وسایلی نظیر تلفن همراه، اینترنت، تلویزیون، بازی‌های یارانه‌ای و... باعث شده اکثریت مردم تمرکز خود را از دست بدهند. خواه ناخواه ما با این افکار مزاحم سرو کار داریم پس بهتر است برای آن یک وقت تعیین کنیم و روی کاغذ افکار خود را به صورت یک جمله بنویسیم، از این رو با نوشتن آن افکار مزاحم، پس از مدتی متوجه می‌شویم که موضوع مورد نظر، تا چه اندازه اهمیت دارد.


هر انسانی به گونه‌ای خلق شده که هیچ کسی با دیگری از نظر عملکرد و افکار یکسان نیست. پس افراد با شناخت خود،‌ برنامه ریزی مناسب‌، زمان‌بندی،‌ راه حل‌های کوچک و در نهایت هدف می‌توانند از یک برنامه ریزی مناسبی برخوردار شوند.


منبع: سهیلا امینییان مشاور تحصیلی