چگونه کنترل خواب هایمان را در دست گیریم (بخش اول)

خواب ها، مجموعه ای از تصاویر، اندیشه ها، احساسات و عواطف هستند که در مراحل خاصی از خوابیدن، به صورت غیر ارادی، در ذهن ما اتفاق می افتند. جوهره ی خواب دیدن و هدف از آن، هنوز مشخص نیست، اما در طول تاریخ، این موضوع همواره مورد توجه بوده، و درباره ی آن بحث های فراوانی درگرفته است. بررسی علمی خواب دیدن را رؤیاشناسی (oneirology) می نامیم. در طول تاریخ، انسان ها در خواب و رؤیاهایشان به دنبال یافتن معنا و یا پیشگویی آینده بوده اند. از دیدگاه فیزیولوژیک، رؤیا دیدن، پاسخی است به فرایندهای عصبی در زمان خواب. از دیدگاه روانشناسی، خواب دیدن بازتاب ناخودآگاه است، و از دیدگاه معنوی، پیامی است از سوی خدایان، درگذشتگان، پیامی از سوی روح که می تواند از آینده خبر دهد. در بسیاری از فرهنگ ها، برای غنی ساختن رؤیاها، تمرین و ممارست فراوانی صورت می گیرد تا به این ترتیب فرد بتواند خواب هایی ببیند که پیشگویانه هستند یا این که پیام هایی الهی در خود دارند. تحقیقات جدید نشان می دهند که می توان با یک روش یادگیری واکنشی، خواب ها را کنترل کرد. تنها برای یک لحظه تصور کنید. همه چیز درست مثل واقعیت، «طبیعی» است، حال آن که شما می دانید دارید خواب می بینید و جایتان کاملاً امن است؛ نه می میرید و نه زخم برمی دارید. شما در قلمرو رؤیای شفاف هستید. هیچ کدام از قوانین و مقررات همیشگی نمی توانند جلوی شما را بگیرند! به این شکل شما می توانید به «حقیقت مجازی فردی» خودتان دست یابید، آن هم با چنان عمقی از واقع گرایی که هیچ کدام از شبیه سازی های رایانه ای پیشرفته، به پای آن نمی رسد. حال ببینیم چگونه می توان این کار را انجام داد.  

انگیزش و تلقین

برای دیدن رؤیای شفاف، باید بتوانیم هنگام خواب دیدن، خودآگاهی روشن و زنده ای داشته باشیم. با ورود به این حالت از هوشیاری بالا، که از لحاظ علمی اثبات شده است، شما می توانید رؤیاهای خود را با غنا و قوت شگفت آوری کنترل و تجربه کنید. تصور کنید در رؤیای خود، از خواب برخیزید و بتوانید هر کاری که بخواهید انجام دهید، هر کسی را که بخواهید ببنید و هر جا که بخواهید بروید و تمام این ها در حالی اتفاق می افتند که حواس پنجگانه ی شما به روشنی کار می کنند و می توانید همه چیز را با جزئیات روشن، حس کنید؛ تجربه ای خوشایند که در آن، تمام رؤیاهایتان به حقیقت می پیوندند. همه ی انسان ها این قابلیت را دارند که چگونگی دیدن خواب های شفاف را بیاموزند تنها چیزی که لازم داریم، انگیزه و تمرین است. هر قدر مهارت شما در مدیتیشن و ورود به حالات لازم آگاهی، بیشتر باشد، آسان تر می توانید به دلخواه خود شفاف شوید. و وقتی تصمیم گرفتید که در خواب هایتان هشیار باشید، به جهانی قدم می گذارید که در آن، رابطه ی شما با درونیات خودتان، می تواند تا پایان عمر، به کلی دگرگون شود.


وضعیت خوابیدن و ریلکسیشن

چشمانتان را ببندید و به پشت دراز بکشید. سه نفس عمیق بکشید. فرو رفتن بدنتان در تخت را احساس کنید و تمام فشار عضلاتتان را آزاد کنید. از احساس شل شدگی و ریلکسیشن لذت ببرید، و بر روی هدف خود برای کنترل کردن خواب هایتان، متمرکز شوید. بگذارید تمام افکار از شما عبور کنند، بی آن که برخوردی با آن ها داشته باشید. بدن خود را کاملاً ریلکس و بی حرکت نگه دارید. مرتب در ذهن خود تکرار کنید: «یک. صحنه ی بعدی، یک رؤیا خواهد بود. دو. صحنه ی بعدی یک رؤیا خواهد بود. سه.» و همین طور ادامه دهید. این کار باعث خواهد شد که هدف شما مشخص باشد و در همان حین که جسمتان به آرامی به خواب می رود، ذهنتان هشیاری خود را حفظ خواهد کرد.


وضعیت خوابیدن شما می تواند بر موفقیتتان در این کار تأثیرگذار باشد. بهترین وضعیت، همان حالت جنینی معمولی است (چرخیده به یک سمت، زانوها و آرنج ها جمع شده به داخل بدن). خوابیدن به پشت نیز وضعیت خوبی محسوب می شود. عجیب است که یک آن در رؤیای شفاف خود به اطراف می روید و سپس بر روی تختتان خود را جمع کرده، می یابید. گاهی حتی ممکن است خودتان را بیدار کنید چرا که در رؤیای شفاف خود، بازویتان را تکان داده اید و تصادفاً همین باعث تکان خوردن بازوی حقیقیتان شده و آن را به تخت کوبیده اید. چنین اتفاقی می تواند مشوش کننده باشد و موجب شود آگاهی، از جسم رؤیا به جسم حقیقی منتقل گردد، اما اگر چشمهایتان را بسته نگه دارید، اغلب می توانید به همان بخشی از رؤیای شفاف خود برگردید که از آن خارج شده بودید.


شفافیت خود به خودی

تا زمانی که اولین رؤیای شفاف خود را تجربه نکرده اید، شاید این مسئله به نظرتان غیر قابل درک باشد. بسیاری از افراد به همین دلیل، پیش از آن که تلاش کنند، ناامید می شوند. بنابراین، توضیح درباره ی چگونگی وارد شدن به وضعیت رؤیای شفاف، مفید خواهد بود. بیشتر کسانی که در ابتدای راه دیدن رؤیاهای شفاف هستند، به چنین حالتی دچار می شوند. در حقیقت، اولین رؤیای شفاف شما، با شفافیت خود به خودی، ایجاد خواهد شد. این اتفاق زمانی می افتد که ناگهان بی هیچ دلیل مشخصی، متوجه می شوید «من دارم خواب می بینم!». شفافیت خود به خودی، بیشتر به شانس بستگی دارد. البته با افزایش خودآگاهی در طول روز، بهتر می توانید بودن در وضعیت رؤیا را متوجه شوید و به تبع آن، با آسودگی بیشتری، رؤیاهای واضح و شفافتان را تجربه کنید. با انجام مدیتیشن به صورت منظم و دیدن رؤیاهای شفاف، خودآگاهی شما افزایش قابل توجهی می یابد. این به شما می کند که حتی وقتی رؤیای شفافتان بسیار به زندگی حقیقی شباهت دارد، بدانید که در حال خواب دیدن هستید، زیرا به نشانه های ظریف تری دقت خواهید کرد.


شخصیت های رؤیا

عقل سلیم می گوید شخیت های رؤیا، بخشی از ضمیر ناخودآگاه شما هستند ( در تضاد با موجودات آگاه که در خواب شما دخالت دارند). پس در این روش، از ذهن ناخودآگاه کمک می گیریم. روش کار، این گونه است. پیش از این که به خواب بروید، به وسیله ی مدیتیشن، هدف خود را برای دیدن رؤیای شفاف تثبیت کنید و با تحکم به ناخودآگاه خود بگویید «من امشب رؤیای شفاف خواهم دید». ساعت پنج صبح از خواب بیدار می شوید (به طور طبیعی یا با ساعت) و دوباره هدف خود را تکرار می کنید. طی دو تا سه ساعت بعد، دوره های طولانی REM (حرکات سریع چشم هنگام خواب) با رؤیاهایی واضح را تجربه خواهید کرد. در این مدت احتمال دیدن رؤیای شفاف، بسیار زیاد است، و اگر شانس بیاورید، یک شخصیت رؤیا، این را به شما خواهد گفت. برای مثال، یک استاد روانشناسی در خواب به سراغتان می آید و می گوید «حالا بیا رؤیای شفاف را امتحان کنیم». این استاد، خودآگاهی هوشیارانه را در شما فعال می کند و رؤیایتان شفاف می شود.


موضوع رؤیاها

این مورد هم مشابه مورد قبل است. پیش از این که به خواب بروید، شرایط را برای رؤیای شفاف مساعد کنید (یعنی به ناخودآگاهتان بگویید که هر وقت خواب دیدید، می خواهید بدانید که دارید خواب می بینید). سپس همین طور که به خواب می روید، به این فکر کنید که می خواید رؤیای شفافتان درباره ی چه چیزی باشد. وقتی ناگهان چیزی در خواب باعث می شود همه چیز را واضح حس کنید، اغلب به این دلیل است که شما دارید رؤیای شفاف را خواب می بینید! شاید این نوع خودآگاهی به سرعت در خواب هایتان ظاهر نگردد، اما با بهتر شدن یادآوری رؤیاهایتان و کسب تجارب بیشتر در مور خواب های آگاهانه، خواهید دید که این، روشی است مناسب برای شفاف کردن خواب هایتان.


خیلی از افراد نمی دانند که می توانند خواب خود را کنترل کرده و بسیاری از مسائل و مشکلات خود را در خواب حل کنند. شاید باور نکنید ولی بسیاری از دانشمندان بزرگ دنیا، کشفیات خود را در عالم خواب انجام داده اند. شما با کنترل خوابهایتان می توانید به درمان بیماری ها، پیش بینی آینده، حل مسائل درسی، نفوذ به ذهن دیگران، پیش بینی قیمت سکه و ... را به راحتی انجام دهید. فرض کنید بتوانید قیمت طلا را در یک ماه آینده پیش بینی کنید. و یا فرض کنید بتوانید در خواب از سوالات امتحانی پایان ترم آگاه شوید. احتمالا حدس زده اید که چه اتفاقا جالب توجهی با کنترل خواب خواهد افتاد. ولی چگونه خواب هایمان را کنترل کرده و از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافمان استفاده کنیم؟


در کتاب تکنیکهای کنترل خواب و دیدن خوابهای هدفمند به شما خواهیم آموخت که چگونه به صورت گام به گام و با تمرین، به سادگی به چنین قابلیتی دست یابید. برای دانلود کافی است بر روی "دانلود فایل" در زیر کلیک کنید.


دانلود فایل