آموزش هیپنوتیزم عملی


هیپنوتیزم علمی است که در آن به وسیله تلقین، شخص در حالت خاصی از هوشیاری قرار می‌گیرد که با ضمیر ناخودآگاه آدمی ارتباط برقرار می شود. بسیاری از روانشناسان و ادیان به نحوی با هیپنوتیزم درگیر بوده‌اند. هیپنوتیزم آثار غریبی دارد که هنوز به طور کامل برای دانشمندان قابل توصیف نیست. 

 

از منظر علم رسمی، پاره‌ای غرایب در هیپنوتیزم مشاهده شده است. شاید مبحث شستشوی مغزی را می توان یکی از آثار همین امر دانست. باید توجه داشت که هیپنوتیزم با تلقین معمولی فرق دارد زیرا مناطقی که بر اثر تلقین تحریک می‌شود با مناطق تحریک شده هنگام هیپنوز متفاوت است. در طی فرآیند هیپنوتیزم، هیپنوتیزور (شخصی که هیپنوتیزم می کند)  قادر است هر آنچه در نظر دارد به شخص هیپنوتیزم شده القا کند زیرا در این حالت تلقینات هیپنوتیزور بجای حواس بدن عمل می‌کند و ضمیر ناخودآگاه انسان، تحت کنترل هیپنوتیزور قرار می گیرد. هندوهای هند اولین کسانی بودند که آنها این شیوه را بنیان نهادند و از آن به عنوان یک دارو برای سلامتی استفاده کردند.


هیپنوتیزم به دو صورت خودهیپنوتیزم و دگرهیپنوتیزم قابل اجرا است. از فواید هیپنوتیزم می‌توان درمان بسیاری از ناراحتی‌های روانی را نام برد. به‌خصوص در هنگام خودهیپنوتیزم، که شخص می‌تواند به‌وسیله تلقین، تغییرات مثبتی را در خود به وجود آورد. البته خود هیپنوتیزم اگر بدون آگاهی و اطلاعات کافی و با روش‌های نادرست انجام پذیرد، می‌تواند اثرات بسیار مخربی بر روی روان انسان به دنبال داشته باشد. خود هیپنوتیزم یعنی آن که شما خودتان را هیپنوتیزم کنید، این کار فقط با تمرکز و تفکر خود شخص انجام می‌پذیرد و روش‌های متعددی برای این کار وجود دارد. عمل ریلکسیشن، گام مهمی در هیپنوتیزم محسوب می شود. کسانی که به دنبال هیپنوتیزم عملی هستند می توانند، کتاب زیر را دانلود کنند. در کتاب زیر، روش های عملی هیپنوتیزم شرح داده شده است. علاوه بر آن، کتاب دیگری در باب خودهیپنوتیزمی آماده شده است. برای دریافت دو کتاب فوق کافی است بر روی عبارت "دانلود فایل" در زیر کلیک کنید.


دانلود فایل