دعای غنی شدن از رسول اکرم

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللّه علیه و آله به اصحاب صفه در وقتی که از تنگدستی خود شکایت کردند این دعا را تعلیمشان فرمود که دائم بخوانند، غنی خواهند شد. اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظیم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر