تخلیه ملک

اگر کسی ملکی را اجاره داده باشد و مدت اجاره به اتمام رسیده باشد ولی مستاجر از تخلیه ملک سر باز می زند ،مالک به مدت چهل روز بلافاصله بعد از نماز صبح بدون اینکه حرفی بزند و یا بلند شود و یا کاری بکند چهل مرتبه آیه 11 سوره حم دخان را تلاوت کند. ربَّنا اکشف عنّا الْعذاب انّا مومنون