دستوربسیارمجرب

برای تمامی امور بسیار بسیار بسیار مجرب است که:    هزار مرتبه بخواند و در وسط حرف نزند: حسبی ا... و نعم الوکیل و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

دستورالعمل زیر را می توان برای موارد مختلفی از جمله شفای بیمار، طلب حاجت، بخت گشایی، طلب ثروت، طلب روزی، درمان بیماری و ... به کار برد.