ختم مجرب سوره فاتحه

یکی از ختومات مجرب سوره حمد به شرح زیر است:  

به مدت دو هفته شروع از پنجشنبه باشد روزی 100 بار سوره حمد را به این ترتیب بخواند بعد از نماز صبح 21 بعد از نماز ظهر 22 مرتبه بعد از نماز عصر 23 مرتبه بعد از نماز مغرب 24 بعد از نماز عضا 10 اگر در هفته اول به اجابت نرسد در هفته دوم حتماً‌اجابت می یابد

دستورالعمل زیر را می توان برای موارد مختلفی از جمله شفای بیمار، طلب حاجت، بخت گشایی، طلب ثروت، طلب روزی، درمان بیماری و ... به کار برد.