ختم سه شبی مجرب

مرحوم لواسانی ره میگوید: در قضای حوائج و رسیدن به مهمات دنیوی و اخروی به گونه ای که بزرگان سلسله اولیاء الله نوشته اند و ما هم شاهد آثار عجیب آن بوده ایم این است   که که در اواخر شب (ونزدیک اذان صبح) وضو بگیرد و در گوشه ایی که هیچ کس او را نبیند نشسته و باحضور قلب روبه قبله 1000 مرتبه بگوید:"فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ" (آیه 137 سوره بقره) بعد از هر 100 مرتبه بگوید:"اللهم اکفنی حاجتی" و حاجت خویش را بخواهد سپس بگوید (انک علی کل شی قدیر)تا 3 شب این عمل را انجام دهد تخلف ندارد و به هدفش خواهد رسید

دستورالعمل زیر را می توان برای موارد مختلفی از جمله شفای بیمار، طلب حاجت، بخت گشایی، طلب ثروت، طلب روزی، درمان بیماری و ... به کار برد.