مطالبی در مورد نذر

در ادامه مطالب مهمی که در مورد نذر باید توجه داشت بیان می گردد:  

نحوه قرائت صیغه نذر : از برای خدا بر عهده یا بر ذمه من است که اگر حاجتم برآورده شود این کار را انجام دهم
مثالی از صیغه نذر برای نگارنده
1) نذر ترک گناهان بلافاصله پس از استجابت دعا و برآورده شدن حاجت کنترل چشم و نگاه نکردن به نامحرم چه در خیابان و چه در تلویزیون یا اینترنت
2) نخوابیدن در حالت جنابت
3) غیبت نکردن
4) انجام سفر کربلا برای زیارت امام حسین علیه السلام
5) هر هفته زیارت امام رضا
6) قربانی گوسفند بنام حضرت عباس علیه السلام
7) یک هزار صلوات برای سلامتی امام زمان و یک روز روزه مستحبی برای سلامتی ایشان
8) قرائت 110 مرتبه سوره توحید و صلوات هدیه به امیرالمومنین به مدت چهل روز
9) نذر روضه یا کمک به مجلس حضرت علی اصغر علیه السلام
نذر نماز امام زمان بسیار مجرب است آیت الله شاه آبادی این نذر را سفارش می کرد و آن بسیار مجرب است:چهارده صلوات هدیه به حضرت ولی الله باب الحوائج یک بار در رودخانه ای گل آلود و پرسرعت، انگشترم گم شد. هرچه با دست میان گل و سنگها جستجو کردم، آن را پیدا نکردم. از یافت شدن آن ناامید شدم و خواستم علامتی در آنجا بگذاریم تا دفعه بعد که آمدیم دوباره همانجا را جستجو کنیم.در حال خروج از رودخانه به یاد این نذر افتادم. پس از نذر، برگشتم و با دست در گل و سنگها جستجو کردم که ناخواسته انگشتم به درون انگشتر رفت