توسل به امام زمان

در توسل به حضرت حجت (عج)، مرحوم نخودکی می گوید:   برای حوائج به مدت یک هفته و قبل از طلوع صبح ۷۱ مرتبه بگو : یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی و لا تُهلِکنی منبع : نامه ایشان (مرحوم نخودکی ) به یکی از علماء و سادات دزفول (نسخه خطی)