ختم مجرب در توسل به حضرت ابالفضل سری سوم

انجام این ختم که وقت معیّن وساعت و روز مشخصی ندارد. طریقه ختم را این طور بیان فرمودند:ابتدا 133مرتبه صلوات بفرستید (اللّهم صل‌ّعلی محمد و آل محمد) بعد 133مرتبه بگوید: (یا عباس) و بعد ازآن دوباره 133مرتبه بگوید: (اللّهم صل علی محمد و آل محمد) و این عمل را هر روز انجام دهد تاحاجتش برآورده شود

دستورالعمل زیر را می توان برای موارد مختلفی از جمله شفای بیمار، طلب حاجت، بخت گشایی، طلب ثروت، طلب روزی، درمان بیماری و ... به کار برد