توسل به امام حسین (ع)

برای قضاء حوائج توسل جستن به حضرت امام حسین علیه السلام بسیار مجرب است و باید که ۱۲۸ مرتبه این دعا را در یک مجلس بخواند که بدون شک مطالب او ادا شوند و هم و غمش زایل می گردند و دعا این است :    اِلهی بِحَقِّ الحُسَینِ وَ اَخیهِ وَ جَدِّهِ وَ اَبیهِ و اُمِّهِ وَ بَنیهِ وَ شِیعَتِهِ وَ مَوالِیهِ وَ زائِریهِ و سُکّانِهِ وَ مُجاوِریِهِ صَلِّ علی محمد و آل محمد وَ اَخرِجنی مِنَ الهَمِّ الَّذی اَنا فِیهِ وَ مِنَ الغَمِّ الَّذی اَنا فیهِ برحمتک یا ارحم الراحمین