سوگند به ائمه معصومین‌

در توسل به ائمه و طلب حاجت از آنان بهتر است سوگند ائمه به طریق زیر باشد»  

در توسل به پیامبر اکرم (ص) آن حضرت را به امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیه السلام سوگند دهید. در توسل به امیر المؤمنین علیه السلام آن حضرت را به پیامبر اکرم (ص) و بقیه پنج تن سوگند دهید، و در توسل به سایر امامان، سوگند به مادرشان حضرت صدیقه طاهره(س) باعث جلب توجه و عنایات بیشتر ائمه علیهم السلام می گردد